C.V De Beeren

Welkom op de website van C.V De Beeren
 


Hoe een charmante vrouw prinses werd bij De Beeren

 

 

Home
Prins Albert 1e
Programma 2019-2020
Privacy Policy
Contact
Fotoalbum
Sponsoren
prinsenpaar Prins Eddy 1e en Prinses José 1e
jeugdprins Tom1e
Verenigings info
Nieuws
Carnavalsschlager
Geschiedenis  


Verschijning Willeke l (Bongers) doet recht geven aan haar uitverkiezing

 

Tekst/foto: Callie Steijaert 

Zaterdag 10 januari 2015 was voor carnavalsvereniging De Beeren een bijzondere dag. Op deze dag zou immers afscheid genomen gaan worden van regerende prinses Joseline l (Duisings). Een gegeven welke jaarlijks iedere prins en/of prinses te wachten staat, dus uiteraard vanzelfsprekend. Maar dan komt de hamvraag wie de opvolger, of toch maar weer een opvolgster, zal zijn. Bij de meeste carnavalsverenigingen blijft deze wetenschap voorbehouden aan een daartoe in het leven geroepen prinsencommissie of zoals men wil, een comité. Geheimhouding is immers van essentieel belang. Zo ook dus bij de Carnavalsvereniging De Beeren, thuishorende in de wijk Beersdal.

Als intro dient met nadruk gesteld te worden dat deze, overal in de omringende regio, als een sympathieke vereniging overkomt. Dit is dan ook terug te voeren door het vaststaande feit dat bij deze vereniging de echte “geest van de vasteloavend” hoog in hun “vaandel” staat. Juist vanuit dit perspectief gaat het De Beeren momenteel voor de wind. Dit valt ook duidelijk op te maken uit de gehouden gezellige activiteiten waar alle carnavallisten, die van nabij genoemde activiteiten hebben bijgewoond, duidelijk een tevredenheidgevoel aan over hebben gehouden. Dit is zeker mede de verdiensten van het huidige bestuur, president en de leden.

Vermelding van bovenstaande informatie gebruikt schrijver dezer, voor de site van De Beeren, als een journalistiek opstapje van het welslagen van een van de gehouden smaakvolle activiteiten en dan gaat het in dit onderhavige geval over de gehouden proclamatie. En dan speciaal de 34 jarige charmant en stralend overkomende nieuwe prinses Willeke l (Bongers). Zoals al in een eerder stadium aangegeven hebben
De Beeren met hun keuze wederom recht gedaan aan het vrouwelijk schoon, c.q. emancipatie.

Natuurlijk komt dan de vraag bovendrijven wat

beweegt een leuk overkomende vrouwelijke persoonlijkheid om carnavalsprinses te worden.
Niet zo verwonderlijk dat we deze vraag graag zelf ingevuld wilde hebben door de persoon in kwestie t.w. haar doorluchtige hoogheid prinses Willeke l. Dus zochten we contact met president Wiel Laurens, overigens al jaren voor schrijver dezer de behulpzame contactpersoon met betrekking tot aanlevering van De Beeren info t.b.v. de lokale media. Wiel adviseerde om zelf contact te leggen met prinses Willeke.

Dit advies werd dan ook opgevolgd en de afspraak met Willeke was gauw geregeld, wel rekening houdende met haar dagelijkse werkzaamheden als machineoperator bij wafelfabriek Janssen in Nuth.
Op de afgesproken dag en tijdstip belde we dan ook aan op de Einderstraat in Heerlen-Noord waar prinses Willeke haar residentie heeft. Genoemde residentie was dan ook niet te missen, want haar chique beeltenis en overige versieringen markeerde overduidelijk de residentie. Binnengelaten werden we door zoontje Ray en wat bleek? Ray zou op 8 februari 2015 als jeugdprins bij De Beeren uitgeroepen worden, zodat moeder en zoon het prinselijk duo zou gaan vormen bij De Beeren. Prachtig toch.

In de huiskamer werden we vriendelijk en joviaal ontvangen door prinses Willeke. Vervolgens ontspon zich een leuk en ongedwongen gesprek zodat we, zonder specifieke vragen, toch een heel aardig beeld kregen wat Willeke ertoe bewogen heeft om prinses 2015 bij De Beeren te worden. Eigenlijk lag de grondslag hiertoe bij John Arets de nieuwe voorzitter van De Beeren en het gegeven dat Willeke veel vrienden en vriendinnen heeft in Beersdal. Overigens heeft Willeke ook jaren gewoond op de Rennemig en heeft ze heel wat jaartjes meegeholpen achter de bar in De Beerenstjal.

Omdat door omstandigheden Willeke pas medio november/december werd gevraagd om evt. prinses 2015 te worden kwam dit eigenlijk als een verrassing, dus van enige voorbereiding vooraf was dus geen sprake. Ze had het verzoek eigenlijk niet verwacht en keek er toch een beetje tegenop. Maar omdat ook De Beeren altijd voor haar klaar stonden meende ze hen een wederdienst te geven door ja te zeggen. Dat het jawoord bij De Beeren goed ontvangen werd mag overduidelijk blijken. Maar gezien het tijdstip tussen het jawoord en de proclamatiedag was maar weinig tijd over om alles voor te bereiden, kort dag dus. Maar hoe heet het op zijn Limburgs? Juist, alles kumpt good, dus ook bij Willeke en zo geschiedde het dan ook.

Voorafgaande aan de uitroeping waren de voorbereidende uren nogal als hectisch te omschrijven. Niet zo verwonderlijk eigenlijk. Van nature er al goed uitzien moest ze toch, ondanks het toen heersende slechte weer, naar de kapper. Een stralende prinses is immers ook compleet als ze zich kan laten zien met een goed zittende kapsel. Dat was bij Willeke zeker het geval. Sterker nog, ze zag eruit om door een ringentje te halen en zo hoort een prinses ook te zijn.

Via de biljartruimte werd Willeke, voorafgaande aan haar uitroeping, narrentempel De Beerenstjal in geloodst. Natuurlijk, dus helemaal niet vreemd, was ze op de 10e januari wel wat zenuwachtig. Dit aspect werd naar de achtergrond verdreven door de positieve reacties in de narrentempel op het moment dat ze zich presenteerde. WOW, daar stond ze als een stralende, joviale en begaafd met vrouwelijke schoonheid als nieuwe prinses van De Beeren. Eigenlijk had niemand Willeke als prinses verwacht. Zelf zag ze alleen maar flitslichten van foto- en filmtoestellen en op dat moment kon ze zelfs niet de drukte die in De Beerenstjal heerste ontwaren.

Willeke is vanaf haar proclamatie ingesteld op carnaval en volgens haar wordt het steeds leuker. Dat inmiddels zoontje Ray ook nog jeugdprins is geworden is voor Willeke dan ook van toegevoegde waarde. Dat Ray jeugdprins zou worden stond eigenlijk al twee jaar vast. Overigens hangt haar fotoposter ook op haar werkplek in de wafelfabriek in Nuth. Dus ook daar een prinsessenuitstraling. Tot het moment dat dit verhaal tot stand kwam (carnavalszondagavond) heeft Willeke en later met zoontje Ray een geweldige tijd gehad met zeker als kroon op het geheel de eigen avonden, kinderoptocht en deelname aan de grote optocht van Groeët Ghen Heij. Ze heeft dan ook geen moment spijt dat ze ja heeft gezegd om prinses 2015 te worden. Dat ze carnavalsdinsdag weer aan het werk moest in haar wafelfabriek doet hier zeker geen afbreuk aan. Integendeel zelfs. Willeke bedankt voor dit spontane gesprek, ook journalistiek gezien was en ben je een onvervalste carnavalsprinses gebleken.- Alaaf.

 

 

 

Jeugdprinsenproclamatie               08 Februari 2015  

Kinderoptocht /  Carnavals middag 14 Februari  2015  

Carnavals Bal      
14 Februari  2015 

Crazy Carnavalsparty                      15 Februari  2015  

Optocht Groet GenHei                     16 Februari 2015

AFTER Optocht Carnavals Bal    
16 Februari  2015

 


Home Prins Albert 1e Programma 2019-2020 Privacy Policy Contact Fotoalbum Sponsoren prinsenpaar Prins Eddy 1e en Prinses José 1e jeugdprins Tom1e Verenigings info Nieuws Carnavalsschlager Geschiedenis