C.V De Beeren

   Welkom op de website van C.V De Beeren

 


Home
Prinsenpaar Eddy & Jose.htm
Programma 2019-2020
Sponsoren
Privacy Policy
Contact
Fotoalbum
Verenigings info
Nieuws
Carnavalsschlager
Geschiedenis   Programma seizoen 2019-2020
 

Alle avonden worden  gehouden in “Buurthuis Beersdal”  Maasstraat 10 In Beersdal.

Tenzij anders aangegeven.

 

Jaarvergadering                                                         02 November      2019

Aanvang 18.00 uur

Gezamelijke Opening Seizoen                                    11 November      2019

Bokkeriejesj, Geête, Carboon, HVV, Heksejager, Beeren

19:11 uur Corneliuskerk

Prinsenproclamatie                                                     22 November      2019

Aanvang 20.11uur

Sinterklaasmiddag                                                      30 November      2019
van 14.00 tot 18.00 uur, kinderen € 5,- per kind, hiervoor krijgen ze een zak snoep

Uiterlijke opgave  tot 17  november bij het secretariaat.

UITDELEN KERSTPAKKETTEN                          21 December       2019

Jeugdprinsen proclamatie                                          12 Januari          2020

Van 14.11 tot 18.00 uur

Receptie                                                                      19 Januari          2020

Van 14.11 tot 19.11 uur

School carnaval  Frans Postma School                     21 Februari         2020

Van 09.00 tot 12.00 uur

Kinderoptocht / Carnavals middag                            22 Februari         2020

Vanaf 12.11 uur, Optocht start om 13:33 uur

CarnavalsBal                                                              22 Februari         2020

Vanaf 20.11 uur,  Met Artiesten

Optocht Heerlen met aansl. Kroegentocht                 23 Februari         2020

Optocht Groeët Ghen Heij                                          24 Februari         2020

AFTER Optocht CarnavalsBal                                  24 Februari         2020

Vanaf 17.11 uur  We gaan door tot niemand meer kan

Gezamenlijk Sluiting Seizoen, Carboon, Beeren       25 Februari         2020

Aanvang 20:11 Café Carboon

 

 

 

 
Jeugdprins Tom 1e seizoen 2018-2019

Carnavalsvereniging De Beeren kozen voor jeugdprins Tom 1e Proclamatie een meer als gezellige verbroedering tussen jong en oud
Door Callie Steijaert
Onder toeziend oog van diverse bevriende carnavalsverenigingen vond afgelopen zondag 13 januari, in de prachtige ambiance van “Buurthuis Beersdal” de jeugdprinsenproclamatie plaats bij sympathieke “Vasteloavends”-vereniging C.V. De Beeren. Zoals bekend zijn zij thuis in de wijk Beersdal. Uiteraard werden veel kinderen deelgenoot gemaakt over het verloop van deze spannende
proclamatiemiddag, als vanouds keurig gepresenteerd door president Wiel Laurens.
Omstreeks 15.11 uur kwam de nieuwe jeugdprins 2019 onder aftellen van 11 tot nul onder een grote paraplu vandaan. Tot ieders verrassing en aanwezigheid van zijn familie bleek het Tom van de Zand te zijn en is 14 jaar en zit op het Sintermeerten College, Hij voetbalt bij JO15-2 van Groene Ster en eet het liefs friet met frikadel (lekker toch). Zijn hobby’s zijn gamen en YouTube kijken, Overigens dateert zijn interesse om jeugdprins te worden al vanaf zijn 6e levensjaar. Vanaf die periode luistert hij dan ook graag naar carnavalsmuziek. Een meer als goede basis dus om vanaf nu in de polonaises, niet alleen voorop te gaan, maar ook om dientengevolge de juiste toon te zetten. De proclamatie was dan ook een meer als gezellige verbroedering tussen jong en oud.
Receptie
Komende zondag 20 Januari zal jeugdprins Tom 1e samen met het grote Beeren prinsenpaar Eddy 1e en Prinses Jose’1e receptie houden. Deze zal worden gehouden in de narrentempel , c.q. verenigingslokaal “Buurthuis Beersdal” aan de Maasstraat 10 in Beersdal. Tussen 15:11 en 19:11 uur is iedereen van harte welkom om de felicitaties over te brengen. Ook jubilerende 1x11 jaar raad van elf lid Stefan Laan kan dan ook als dank de hand geschud worden.
 

 

C.V. De Beeren Beersdal/Heerlen kozen voor seizoen 2018-2019 een enthousiast prinsenpaar

 

Door Callie Steijaert 

Onder het toeziend oog van vele (doorgewinterde) carnavalisten, waaronder dus diverse bevriende carnavalsverenigingen uit de aanverwante regio in Buurthuis Maasstraat 10 Beersdal, heeft de altijd sympathiek overkomende carnavalsvereniging De Beeren voor het nu begonnen seizoen 2018-2019 gekozen voor een enthousiast prinsenpaar. Dit vond afgelopen vrijdag 23 november plaats, waarbij de keuze was gevallen op prins Eddy l en prinses José l (Backus)  

Vanaf 20.11 uur werd de spanning in de narrentempel langzaam opgevoerd middels o.m. een geweldig optreden van Duo Toujour, gevolgd door niemand minder dan rasartiest Fabrizo die de zaal op zijn kop zette. Maar ook charmante zangeres Marleen Rutten maakte de avond compleet. Genoemde driedubbele optredens kwamen dan ook, zoals het zo mooi heet,
 “sjiek” over.


Maar uiteraard werd ook eerst afscheid genomen van Prins Stefan 1e die terecht en met goede gevoelens mag terugzien op een fantastisch regeringsjaar. De spanningsklok tikte aansluitend als maar door en rond  22.11 uur was het dan eindelijk zover dat aan alle geheimzinnigheid vooraf bijna een einde zou komen. Onder opzwepende muziek kwamen vanuit verschillende kanten in de zaal drie gestaltes naar voren. President Wiel Laurens begon aan de gestaltes vragen te stellen totdat een gestalte overbleef. Na het traditionele countdown aftellen van 11 tot 0 bleek dit José Backus-Strouken te zijn, ze wilde wel prinses worden. Maar wel onder de voorwaarde dat haar man en raad van elf lid Eddy Backus ook prins zou worden. Zo gezegd zo gedaan en werd de wens van Jose vervuld. Dit betekende tevens dat in het 62e jaar van het bestaan van CV De Beeren een prinsenpaar tot aan Aswoensdag de scepters in de wijk Beersdal mogen zwaaien. 

Prins Eddy Backus is 57 jaar en in het dagelijks leven werkzaam bij wooncorporatie “Woonpunt Maastricht” met als standplaats locatie Hoensbroek. Zijn passie is muziek. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want hij heeft jaren in diverse orkesten gespeeld. Zeker niet onbelangrijk is het gegeven dat Eddy al 28 jaar getrouwd is met nu zijn prinses José Backus-Strouken. José Backus-Strouken is 54 jaar en werkzaam bij WOZL als logistiek medewerkster. Haar interesse is het maken van legbordpuzzels. Ze zijn woonachtig in de wijk Passart en hun gezamenlijke hobby’s zijn films kijken en natuurlijk carnaval. Saillant detail: op dit moment is hun kleindochter Iris 1e jeugdprinses bij de Beeren.    

De receptie ter ere van  prinsenpaar, Prins Eddy 1e en Prinses José 1e zal worden gehouden op: zondag 20  januari 2019  tussen 15.11 en 19.11 uur in narrentempel  Buurthuis Beersdal, Maasstraat 10. Dan kan iedereen tevens de felicitaties overbrengen op de nieuwe jeugdprins/prinses 2019, Deze proclamatie is op zondag 13 januari 2019. Maar op 20 januari kan ook jubilaris 1 x 11 jaar Stefan Laan de hand geschud worden voor elf jaar inzet voor C.V. De Beeren.

 

 

 

 


Home Prinsenpaar Eddy & Jose.htm Programma 2019-2020 Sponsoren Privacy Policy Contact Fotoalbum Verenigings info Nieuws Carnavalsschlager Geschiedenis